Ekol Demir Çelik San. Tic. Anonim Şirketi
Sektörün Öncü Markası
Bizi Ara

Bursa Demir Çelik Firmaları

Bursa Demir Çelik Firmaları

Türkiye sınırları içerisinde çelik ve demir üretimi sağlayan firmamız; çağdaş yönetim şekli, kaliteli personeli ve finans yapısının sağlamlığı ile Bursa demir çelik firmaları arasında devlerden olmayı başarmıştır. Üretilen demir alaşımı içerisinde yaklaşık olarak %2 karbon bulunmaktadır. Demir alaşımının içerisinde karbonun yanı sıra eser miktarda silisyum, kükürt ve fosfor olduğu belirtilmektedir. Ayrıca demir alaşımının paslanmaz hale dönüştürülmesi isteniyor ise içine ek olarak volfram, mangan, nikel, kobalt ve buna benzer maddeler ilave edilmektedir. Ürünlerin tamamı, cevherden elde edilen ham demir hurdalarının elektrik ocaklarında dönüşümlü olarak eritilmesi ya da oksijen üflenmesi ile elde edilmektedir.

Çelik Nedir?

Ham demir üzerine oksijen üfleme yöntemi uygulanarak nitelikli çelik üretimi sağlanmaktadır. Üfleme işlemi sırasında oksijen konvertörlerinin dik şekilde olması gerekmektedir. Konvertörlerin dışında saç yer alırken iç tarafında ise ısıya dayanıklı bir refrakter malzeme bulunmaktadır. Ham maddenin gereken şekilde doldurulması ve curufun düzgünce dökülebilmesi için fırın yatay tutulmaktadır. Bu işlemden hemen sonra oksijen üfleme yöntemi uygulanmakta ve karbonun yapıdan uzaklaştırılma işlemi gerçekleştirilmektedir. Yüksek ısıdan refrakterin zarar görmemesi için hurda ilave edilmektedir. Oksijen üfleme yöntemi için uygun görülen süre 20 dakika civarlarındadır.

Çelik Özellikleri Nelerdir?

Çeliğin en önemli özelliği hiç şüphesiz kolay şekil alabilir olmasıdır. Bu özelliği çeliği pek çok sektör için kullanışlı hale getirmektedir. Bu özelliğinin yanında dayanıklılık, iyi çekme ve akma dayanımına sahip olması, iyi ısıl iletken olması gibi özellikler de çeliğin diğer elementlerden daha fazla ön plana çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca vasıflı çelik karakteristik özellikleri bakımından incelendiğinde yüksek korozyon dayanımına sahip olduğu görülmektedir. Hurdaların elektrik arklarında yüksek ısı ile eritilmesinin ardından elde edilen çelik, harici enerji kullanılarak da üretilebilmektedir. Kaliteli çeliklerin üretimi için elektrik arkları olmazsa olmazdır.

EkolDemirCelik

Demir Nedir?

Bursa demir çelik firmaları tarafından üretilen maddelerden en sık kullanılanları demir ve çeliklerdir. Bu ürünler, günlük hayatta da sık sık kullanılmaktadır. Demir, sanayinin temelinde yer alan ham maddeler arasındadır. Ülkelerin ekonomisinin gelişmesi ve ülkelerin kalkınması konularında demirin önemli bir yeri vardır.

Ülke ekonomilerinde gelişmişlik göstergesi olarak, kişi başına düşen milli hasılaya ya da kişi başına düşen demir tüketimine bakılmaktadır. Demirin tüketimi kadar üretimi de önemlidir. Demir üretiminde geçmiş yıllarda yalnızca elektrik ocakları kullanılırken günümüzde sanayinin gelişmesi ile düşük cevherler de kullanılmaya başlanmıştır.

Demir Özellikleri Nelerdir?

Gümüş ve beyazın karışımda bir renge sahip olan demir, yumuşak bir yapıdadır. Yumuşak olması dövülerek kolayca şekil almasını sağlamaktadır. Aktif bir metal olan demirin diğer metaller ile birleşme özelliği de bulunmaktadır. Reaktif bir yapıda olması onun kolayca korozyona uğrayabilmesini sağlamaktadır. 4 allotrop formda bulunan demir, ısı ve elektrik iletimi konusunda oldukça iyidir. Ekol Demir Çelik A. Ş. tarafından üretilen nitelikli çelik maddesinin yanı sıra demir maddesi de pek çok sektör tarafından tercih edilmektedir. Bilgisayarların manyetik depolama biriminden inşaat sektörüne kadar pek çok alan demire ihtiyaç duymaktadır.

Demir ve Çelik İşlenmesi

Üretimi Ekol Demir Çelik A.Ş YKB Elif TULAY tarafından gerçekleştirilecek olan ham maddeler ilk adımda cevher olarak kömür tesislerine gönderilmektedir. Kömür tesislerinde kullanılacak olan cevherler ayırt edilmekte ve kok fabrikasına gönderilmektedir. Kok fabrikasında yüksek ısılı fırınlar bulunmaktadır. Bu fırınlar cevherleri iyi birer demir ve çeliğe dönüştürmektedir. Fırınlanan cevherler, tulaf malzemesi ve demir baca tozu boyutuna getirilmektedir.

Sinter fabrikalarında işlenebilmesi için cevherlerin küçük boyutta olması zorunludur. Sinter fabrikada sıvı hale getirilen demirler, torpidolar ile toplanmaya başlamaktadır. Torpidolar ile toplanan nitelikli çelik ve sıvı demir, zararlı maddelerden ve kükürtten temizlenmektedir. Ardından sıvı demirin çelikhaneye gönderilmesi ve döküm tesisleri sayesinde belli bir şekil verilmesi gelmektedir.