Ekol Demir Çelik San. Tic. Anonim Şirketi
Sektörün Öncü Markası
Bizi Ara

Global Sorunların Demir Çelik Sektörüne Etkileri Nelerdir?

Demir Çelik Sektörü Nedir?

Demir- Çelik sektörü, çok eskilerden beri çeşitli sanayilerin gelişmesinde ve toplumların kalkınmasında büyük bir öneme sahiptir.

Dünyadaki gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerin başında Demir-Çelik sektörü gelmektedir. Dünya çapında toplam ekonomik faaliyetlerin artması ile ülke ekonomilerindeki büyümenin bir yansıması olarak konuta olan ihtiyacın ve başta beyaz eşya olmak üzere diğer Demir- Çelik ürünleri talebinin her geçen gün büyük bir hızla artması, Dünya Çelik üretimini de artırmış ve arttırmaya devam etmektedir.

Global Sorunların Demir Çelik Sektörüne Etkileri Nelerdir?

Dünya Çelik sektörünün olumlu yönde geliştiği ve dünya çapında ham çelik üretiminin %3’ün üzerinde arttığı bir ortamda, çelik sektörümüzün üretiminin gerilemesinde, girdi maliyetlerinin yükselmesi yanında,

  • Sektörün üzerindeki, rakip ülke üreticileri üzerinde bulunmayan ilave yüklerin rekabet gücünü düşürmesi,
  • Başta DİR uygulaması olmak üzere, ithalatı teşvik eden ve ithal ürünleri yerli ürünler karşısında avantajlı hale getiren uygulamaların sürdürülmesi,
  • Kalitesiz ve düşük fiyatlı ithalatın önünü kesecek tedbirlerin alınmaması,
  • Dünya çelik sektöründeki kapasite fazlalığı,
  • Son dönemde yaygınlaşan korumacı politikalar,
  • Bazı ülkelerin girdi ihracatını sınırlandırmaya yönelik politikalar uygulaması,
  • Genel olarak serbest ticareti olumsuz yönde etkileyen yaklaşımların yaygınlaşması vb. unsurlar da etkili olmuştur.

Çelik sektörü, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) ile aramızdaki serbest ticaret anlaşması yüzünden doğrudan veya dolaylı olarak devlet yardımlarından yararlanamamaktadır. Bu açıdan önümüzdeki dönemde de çelik sektöründe devlet yardımları olası görülmemektedir. Devletten hiçbir şekilde yardım alamayan sektörün beklentisi, diğer ülkelerdeki rakip üreticilerin üzerinde bulunmayan ve rakipler karşısında kendisini dezavantajlı duruma düşüren yüklerin kaldırılmasıdır. 

Global Sorunların Demir Çelik Sektörüne Etkileri Nelerdir?

Sektörün AB ile bütünleşmesini sağlayan Serbest Ticaret Anlaşması da AB pazarının Türk ihracatçılarına açılması bakımından yararlı olacağı dile getiriliyor. Nitekim son on yılda Türkiye ile AB arasında artan ticaret hacmi de bu ekonomik bütünleşmenin olumlu sonuçlarını kanıtlıyor. Ancak önümüzdeki dönemde sektörün karşı karşıya kalacağı üç temel güçlük bulunuyor. Bunlardan birincisi üretim profilindeki yapısal bozukluğun giderilmesi. Hâlihazırda yassı ürünler ile uzun ürünler arasında, uzun ürünler yararına kapasite fazlası mevcut. Sektörün sorunlarından biri olan diğer temel güçlük ise Ulusal Yapılanma Programı (UYP) ile ilgili. AB ile yürütülen tam üyelik görüşmelerinde de konu olan UYP, gerçekten de sektörün geleceğini yakından etkileyecek nitelikte bir dönüşüm programı. Bu sayede yapısal dengesizliğin giderilmesi ve aynı zamanda sektörün daha verimli bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Ancak hâlihazırda bu programa katılım konusunda ciddi sorunlar bulunuyor. Programın hayata geçirilememesi, işletmelerimiz açısından birçok riskleri de ardından getireceğe benziyor. Demir çelik sektörünün AB kazanımına uyumu bakımından karşılaşılacak diğer güçlük ise çevre alanındaki AB kurallarından kaynaklanacaktır. Çünkü demir çelik sektörü, çevrenin korunması amacıyla çıkarılan kanunlara uyum maliyetleri yüksek alanların arasında geliyor. Bu açıdan bu kanunlara uyumun sektörün uluslararası rekabet gücü üzerinde olumsuz etkileri olması söz konusu olabilir. Ancak kanun uyumunun zamana yayılarak, bu olumsuz etkilerin hafifletilmesi amaçlanıyor.

Sizlerde demir-çelik sektörü ile ilgi merak ettiğiniz ne varsa daha detaylı bilgiler almak isterseniz demir çelik sektöründe yılların deneyimini kazanmış firmamızla ve uzman kadromuzla sizlere destek vermeye hazırız. Firmamıza ‘ekolcelik’ kullanıcı adı sosyal medya hesaplarından ya da İstanbul/İkitelli Osb mevkiindeki Ekol Demir Çelik A.Ş ofisimizden bizlere ulaşarak hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.