Ekol Demir
Sektörün Öncü Markası
Bizi Ara

İstanbul Demir Çelik Firmaları

İstanbul Demir Çelik Firmaları

Türkiye’de demir çelik üretimi yapan kuruluşlar arasında yer alan firmamız; şirket kültürünün yanı sıra çağdaş yönetim prensipleri, kaliteli ve nitelikli personel, ulaşılan yıllık ciro ve sağlam finans yapısı sayesinde İstanbul demir çelik firmaları devlerinden biri olmayı başarmıştır. Firmamız tarafından üretilen demir alaşımı içerisinde maksimum %2 oranında karbon yer almaktadır.

EkolDemirCelik

Bu madde dökme demir ile karşılaştırıldığında içerisinde yer alan silisyum, fosfor ve kükürt miktarlarının dökme demire göre daha az miktarda olduğu görülmektedir. Çeliğin yüksek derecede sertleştirilmesi ya da paslanmaz hâle dönüştürülmesi isteniyor ise nikel, volfram, kobalt, mangan, molibden gibi elementler çeliğin üretimi sırasında çeliğin içerisine eklenmektedir. Çelikler, cevher ile elde edilen ham halindeki demire oksijen üfleme ya da hurdaların elektrik ocaklarında tekrar tekrar eritilmesi yöntemi ile elde edilmektedir.

Çelik Nedir?

İstanbul demir çelik firmaları için ham demire oksijen üfleme yöntemi uygulanarak çelik üretimi, çelik üretim şekli arasında en yaygın olanıdır. Bu işlem esnasında oksijen konvertörleri dikey şekilde bulunmaktadır. Konvertörlerin dış kısmında saç bulunurken iç tarafında yüksek ısıya dayanıklı refrakter bir malzeme yer almaktadır. Ham maddenin düzgün olarak doldurulması, curufun dökülebilmesi için fırın yatay şekilde tutulmaktadır. Ham demir fırına alındıktan hemen sonra oksijen üfleme yöntemi kullanılarak karbonun uzaklaştırılma işlemi gerçekleştirilir. Oluşan yüksek ısıdan refrakterin etkilenmemesi için hurda ilave edilmektedir. Üfleme için uygun görülen süre yaklaşık olarak 20 dakikadır.

Elektrik ocaklarında hurdaların eritilme yönteminde ise harici enerji kullanılmaktadır. Bu yöntemde genel olarak %100 çelik hurdası eritilmektedir. Ayrıca yaklaşık olarak 3500 °C sıcaklık kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklık sayesinde hurda çelik en iyi seviyede eritilerek yüksek kaliteye sahip çeliğe dönüştürülmektedir. Fırınlarda volfram, tantalyum, malibden gibi yüksek sıcaklıkta elementler bile eridiği için paslanmaz çeliklerin ve takım çeliklerinin üretimi için bu yöntem uygundur.

Demir Nedir?

İstanbul demir çelik firmaları tarafından üretilen metaller arasında en çok kullanılan çelik ve demir ile günlük hayatta da her an karşılaşılmaktadır. Bununla birlikte tarih boyunca insanların demiri, gümüş ve bakır gibi değerli madenlerin ortaya çıkmasından daha sonra kullanmaya başladıkları bilinmektedir. Şu an ise demir, sanayinin temel ham maddeleri arasındadır ve ülke ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması konularında önemli rollere sahiptir. Ülkelerin ekonomileri incelendiğinde gelişmişlik göstergesi olarak, kişi başına düşen milli hasıla ya da kişi başına düşen demir ve çelik tüketimi baz alınmaktadır.

EkolDemirCelikVasifliCelik

Geçmiş yıllarda demir cevherleri, direkt olarak ark ocaklarda yapılan üretim ile sağlanır iken, demire olan gereksinimin hızlı şekilde artması ve sanayinin beklenenden daha kısa sürede gelişmesi ile düşük özellikli cevherler de demir için kullanılmaya başlamıştır.
Dünya genelinde demir çelik üretimi sırasında İstanbul demir çelik firmaları 1980 yılında ilk 33'e, 1995 yılında ise ilk 15'e girmeyi başarmıştır. Bu sıralamalardaki başarılar, günümüzde katlanarak devam etmektedir. Dünyada yer alan demir rezervlerin en büyük kısmının ise Avustralya, Brezilya, Kanada, Güney Afrika, ABD, İsveç, Peru, Hindistan, Rusya ve Çin'de bulunduğu bilinmektedir.

Demir ve Çelik Ham Madde İşleme Aşamaları

Demir ve çeliğin firmamız tarafından işlenmesi bazı aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalar kolay olmamakla beraber belirli bir süreyi ve süreci ifade etmektedir. Bu süre tamamlanamaz ise demir ve çelik üretimleri sırasında kaliteden ödün verilmek zorunda kalınabilir. Bu yüzden her aşama olması gerektiği şekilde yapılmaktadır. Demir ve çelik ham maddelerinin işlenme aşamalarından ilki hiç şüphesiz ana ham maddelerin cevher halinde kömür tesislerine getirilmesidir. Tesislere gelen demir cevherleri burada sonraki aşamalara hazırlanmaktadır. Üretim aşaması başlayan çelik ve demir cevherleri, kömür hazırlama süreci için fabrikalara gönderilmektedir. İstanbul demir çelik firmaları tarafından kullanılan toz cevher ise yüksek fırınlarda kullanmaya hazır olması için siter fabrikalarına gönderilmektedir.

Daha sonraki işlemlerde kok fabrikaları devreye girmektedir. Kok fabrikası silosuna özel işlemler işe taşınan kömürler fırınlara aktarılmakta ve bu sayede oksijensiz olarak kok maddesine dönüştürülmektedir. Yüksek ısılı fırınlar için uygun olan kok üretimi, bu işlemde gerçekleştirilmektedir. Sonrasında toz cevherler, demir baca tozu ve tulaf malzemesi, sinter fabrikaları için uygun olan boyuta getirilmektedir.

Bu işlemde aynı zamanda demir ve çeliğin üretimi için gereken bant sistemleri ve diğer ürünler yüksek ısılı fırınlara gönderilmektedir. Yüksek derecelere sahip bu fırınlarda sıvı halindeki ham demir üretimi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sıvı halindeki ham demirin üretimi için olmazsa olmaz malzemeler arasında hiç şüphe yok ki demir cevheri, kok, pelet yer almaktadır. Aynı zamanda sinter fabrikaları girdi olarak bulunmaktadır. İstanbul demir çelik firmaları tarafından üretilen sıvı demirin arıtılma işlemi sağlandıktan hemen sonra torpidolar ile toplanma işlemine geçilmektedir.

Torpidolara toplanan sıvı halindeki ham demirin içerisinde yer alan zararlı maddeler arasındaki kükürt özel cihazlar ile temizlenmektedir. Daha sonraki işlemde ise üretim aşaması gelmektedir. Üretim aşamasında sıvı demir, çelikhaneye gönderilmektedir. Çelikhane sayesinde sıvı demir özel işlemlerden geçirilerek sıvı çelik haline getirilmektedir. Sıvı çelik haline getirilen demirler, uzun işlemler sonucunda döküm tesislerine gönderilmektedir. Döküm tesisleri sayesinde sıvı çeliklere belli bir şekil verilmekte ve bazı ürünlerin üretilmesi sağlanmaktadır. Üretilen bu ürünler arasında bobinler ve levhalar da yer almaktadır.

Üretilen bobin ve levhaların soğutulma ve müşteri talebine uygun şekilde hazırlanma işlemi de sıcak derecelere ulaşan hadde haneler içerisinde özenle gerçekleştirilmektedir. İstanbul demir çelik firmaları arasında önde gelen kuruluşlar arasında yerini yıllar boyu koruyan firmamız, sizler için özel olarak demir ve çelik üretimini gerçekleştirmektedir. Üretimi başarılı bir şekilde sağlanan bu ham maddelerin kalitesi ve fiyatı konusunda detaylı bilgi sahibi olmak için firmamızı ziyaret edebilirsiniz.