Ekol Demir Çelik San. Tic. Anonim Şirketi
Sektörün Öncü Markası
Bizi Ara

Takım Çelikler Nedir

Takım Çelikler Nedir

Takım Çelikler Nedir kullanılan malzemenin işlenmesi ve şekillendirilmesinde tercih edilen takım çelikler, sertlik oranı yüksek, dayanıklılığı fazla ve aşınmaya karşı dirençli bir yapıdadır. Takım Çelikler farklı teknoloji biçimleri ve ekipmanlar yardımı ile üretilmektedir. Takım çeliğinin dünya genelinde %75’i  hurdadan ergitme olarak ifade edilen yöntem ile geri kalan kısmı da cevherden üretimi gerçekleştirilen ingotların ergitilmesi işlemi ile yapılmaktadır. Takım Çeliklerin üretim süreci ile ilgili olarak ilk önce ergitme işlemi yapılır. Ergitme işleminden sonra rafine işlemi yapılmaktadır.

ElifTulay

Ergitme işleminin yapılması için ark ocaklarına ihtiyaç vardır. Kükürt ve fosforun uzaklaştırılma işleminden sonra  istenilen kimyasal analize ulaşılıp ulaşılmadığına bakılır. Kimyasal analiz sonucu ile birlikte kalıplara sıvı metal dökülmesi gerçekleştirilerek cüruf üste çıkartılır ve takım çeliği istenilen kimyasal analize uygun yeni ingotlar üretimi yapılır. Tercihe bağlı olarak değişen daha temiz bir yapı sağlanması için ESR denilen yöntemin uygulanması sağlanabilir. Bu yöntemin gerçekleşmesi ile yapı temizliğinde en verimli sonuç elde edilir.

 

Bu yöntemin gerçekleşmesi ile ötektik karbür partiküllerinin azaltılması sağlanır. Etkin olan kükürtün önemli bir kısmı uzaklaştırılmış olur. Takım Çeliği üretimi tam anlamıyla özel bir süreç olduğundan bütün firmalarda farklı ekipmanlar kullanabilmektedir. Ekol Demir Çelik A.Ş olarak takım çelik üretiminde en verimli sonucu elde edebileceğimiz bir proses uygulamaktayız.

 

Takım Çelikler Özellikleri

Takım çelikler hijyenik ve homojen mikro yapıya sahiptirler. Yeterli derecede akma dayanımı ve sünekliği olan takım çelikler aynı zamanda yüksek sertliğe de sahiptir. Pek çok malzemenin şekillendirilmesinde kullanılan takım çelikler, yüksek aşınma direnci  ve çekme dayanımı ile tercih edilmektedir. Takım çelikleri uygulanan işlemden sonra homojen bir sertlik dağılımındadır. Takım çeliklerinin kullanım alanına ve çalışma sıcaklığına bağlı olarak sınıflandırılması değişmektedir. Başlıca takım çelikler; soğuk ve sıcak iş, plastik kalıp ve yüksek hız olarak ayrılan takım çeliklerdir. Takım çeliklerin istenilen özellikleri kazanımında pek çok faktör rol almaktadır.

EkolDemirCelikAS

En önemli faktörlerden biri uygulanan ısıl işlem prosedürüdür. Doğru ısıl işlem uygulaması ile ancak istenilen özellikler elde edilmektedir. Bu noktada Ekol Demir Çelik A.Ş doğru ısıl işlem uygulanması ile ilgili çalışmaları başarılı bir şekilde yürütmektedir.

 

Ergitme Ve Şekil Verme Süreci

Takım çelikler genel olarak asal çelik ve bazik ark denilen formlarda üretilirler. Kaliteli bir üretim için çok az miktarda Cr, Ni ve Cu içermekte olan temiz hurda kullanımı gerçekleştirilmelidir. Ergitme sürecinin vakum altında ve EMO -ESU tarzında gerçekleştirildiği, yüksek kalite içeren takım çeliği üretimi gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. EMO denilen yöntemde kalitenin iyi olabilmesi, düşük basınçta ve su kullanımı ile soğuma yapılarak kristalizörde katılaşma gerçekleştirilirken, ESU yöntemi ile çeliğin damlamış olduğu reaksiyon kabiliyeti olarak ifade edilen rafinasyonu sayesinde ulaşılır. Bu biçim ile üretilen UA çeliklerin yapısal özellikleri; kabarcıksız, boşluksuz, gözeneksiz olmasıdır. Çok az miktarda olan çökelme eğilimi de daha iyi kimyasal bir homojenlik sağlar.

Bu şekilde sağlanan iyi çekirdek özellikleri ile büyük boyutlu takımlara yarar sağlanmaktadır. Titiz ve disiplinli bir çalışma süreci gerektiren bu süreçlerde alanında uzman personellerin görev alması sağlanmalıdır. bu alanda titiz bir personel alım süreci gerçekleştirmektedir.

UA olarak ifade edilen Takım Çelikler aynı zamanda gaz miktarı azalmış çeliklerdir. EMO yöntemi kullanılarak oluşturulan ve kükürt miktarının oldukça düşürülmesiyle metalik olmayan bağlantıların azaltılması sağlanır. Böylelikle mikroskobik arıklık denilen derecede önemli miktarda iyileşme sağlanır. Takım çeliklerinde istenen özelliklerin sürekli olarak arttırılabilmesi için mühendisler düzenli çalışmalar yapmakta ve yeni yöntemler geliştirmektedirler. Uygulama yapılacak olan mutlaka güncel olarak gelişmeleri takip etmelidir.