Ekol Demir Çelik San. Tic. Anonim Şirketi
Sektörün Öncü Markası
Bizi Ara

Demir Çelik

Demir Çelik

Ekol Soğuk Çekme Demir Çelik A.Ş uzun yıllardan bu yana sektörde demir çelik üretim fabrikası olarak hizmet vermektedir. Soğuk çekme lama, sıcak çekme lama, vasıflı çelik, karbon çelik ve yapı çelikleri imalatında 2016 yılında da Alaşımlı Çelik sektöründe yaptığımız yatırımlarla sektörün öncü firması olarak yer almaktayız.

NitelikliCelik

Firmamız kurulduğu günden bu yana Otomotiv ve Yedek Parça ürünleri, Takım Tezgâhı, Makine, Asansör, Metal Mobilya üretimi hususunda hizmet vermektedir. Ham madde olarak kullandığımız demir çelik ürünleri kalite standartlarına uygun malzemeler olmakla beraber, yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım avantajı sağlamaktadır. Devamlı yenilik ilkesini benimseyerek, güncel şartlara uyum sağlayarak ve son teknoloji imalat makineleri kullanarak imalatımıza devam etmekteyiz. Çalışanlarımızdan başlayarak kurumumuzun ilgili olduğu müşterilere verdiğimiz değerle beraber sağlıklı bir üretim ve alışveriş imkânı sağlamakta olan firmamız kurulduğu yıl olan 1998’den bu yana hizmet sağlamaktadır. Üretim sürecinde müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla, son kalite ham madde kullanmaktayız. Ürün tedariklerimiz, kalite standartlarına uygun bir şekilde sağlanmaktadır. Firmamızın devamlılığını sağlamış olan müşterilerimizin ilgi ve isteklerini, ihtiyaçları doğrultusunda analiz ederek en doğru hizmeti sağlamaya özen gösteriyoruz.

Demir Çelik Kullanılan Ürünler

Demir ham maddesine belirlenmiş bir oranda eklenmiş olan karbon ile elde edilen alaşım ile meydana getirilen vasıflı çelik ürünlerimiz demir çelik ile nitelikli çelik kullanımı sağlanmaktadır. Bunun yanında vasıflı çelik ürünleri nitelikli çelik olarak da bilinmektedir. Kullanım alanı oldukça geniş olan bu ürünler, ileri teknoloji üretim makineleri ile imal edilmektedir. Yüksek hız çelikleri, plastik kalıp çelikleri, sıcak iş takım çelikleri ve soğuk iş takım çelikleri imalatında kullanılan takım çelikler ise ahşap gibi malzemelerin işlenmesinde kullanılmaktadır. Takım çeliklerin en belirgin özelliği yeterli derecede tok ve sert olmasıdır. Tokluk derecesinin yüksek olması sebebiyle ürünün kırılması engellenmektedir.

VasifliCelik

Sertliği sayesinde de ürünlerin aşınmaması sağlanmaktadır. Sac üretiminde, boyalı profil, galvanizli profil, kare profil ve dikdörtgen profil imalatında kullanılan profil demir de yine son teknoloji ürünler ile elde edilmektedir. Soğuğa ve sıcağa dayanıklı olan malzemeler ile üretilen profil demir ürünleri ile demir çelik pazarına sunulmaktadır.

Dayanıklı olması ilkesi göz önünde bulundurularak üretilen ürünlerimiz uzun zamandır müşteri memnuniyetine dayalı olarak pazara sunulmaktadır. Soğuk ve sıcak lama ürünlerimizde de yine dayanıklı olma ilkesi göz önünde bulundurularak üretim sağlanmaktadır. Uzun ve dikdörtgen şeklinde olan kesitlerle hazırlanan sıcak çekme lamalar inşaat sektöründe kullanılır. Soğuk çekme lamalar ise sıcak bir şekilde çekilmiş olan demirlerin tekrardan işleme alınması ile elde edilmektedir. Soğuk çekme lamalar, ürüne esneklik ve dayanıklılık kazandırılması amacıyla böyle bir işlemden geçmektedir. Farklı kullanım alanlarına sahiptir. Genellikle, baraj yapımında, köprü yapımında ya da yol yapımında yer almaktadır.

Demir Çelik Sanayi

Çelik üretimi ve ham madde olarak kullanımında son yıllarda gelişim ve büyüme gösteren Türkiye dünyanın en büyük çelik üreticileri arasında yer almaktadır. Demir ile üretimi sağlanan ürünlerde de son yıllarda önemli bir artış gözlemlenmiştir.

Çelik, içerisinde maksimum %2 oranında karbon barındıran bir demir alaşımıdır. Çelik ürünler, ham bir şekilde bulunan demire oksijen üflenerek veya hurdaların elektrik ocaklarında tekrardan eritilmesi yöntemiyle elde edilmektedir. Bu ikisi içerisinde oksijen üflenerek çelik üretimi en yaygın olan ve sıklıkla kullanılan yöntemdir. Demire göre daha az esnektir.

Demir ise bir metaldir ve demir cevherinden elde edilmektedir. Doğada çok az sıklıkla element halinde bulunur. Çelik ham maddesine göre daha sıklıkla bulunma özelliği göstermektedir. Yapısında bulunan karbonun görevi alaşımı sertleştirmektir. Bunun yanında karbon, atomların kaymasını da engellemektedir. Bu karbon miktarı ile oynanarak demirin sertliği, esnekliği ve gerilme gücü üzerinde değişiklikler elde edilebilir. Bu alaşım çelik yapımında sıklıkla kullanılmaktadır. Günümüzde demir çelik sanayi olarak adlandırılsa da bu iki ürünün ayrı ayrı birer sektörü ve pazarı bulunmaktaydı. Bu iki ham madde birçok alanda kullanıma sunulmuştur. Farklı işlemlerden geçirilerek istenilen özelliklerin elde edilmesiyle beraber, teleferik, inşaat, otomotiv, eğlence sektörü, park yapımı, tıp ve bunun yanında birçok farklı alanda insanlar tarafından kullanılmaktadır.

Demir Çelik Sektörü

Demir çelik sektörü ülke ekonomisi üzerinde önemli bir role sahiptir. Demir çelik sanayiinde gözlemlenen gelişmeler ile ülkenin kalkınma süreci birlikte düşünüldüğünde aralarında önemli bir ilişki olduğu fark edilmektedir. Altyapı sorunlarıyla uğraşmayan gelişmiş ülkelerin demir çelik sanayiine verdiği önem azalırken gelişmekte olan ülkelerde ise yüksek vasıfta olan demir çelik tüketiminin son hızda arttığı görülmektedir. Buna bakarak demir çelik sektörü ile ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir bağlantısı olduğunu söylemek mümkündür.

Günümüzde bu sektörde üretim yüksek fırınlarla üretim yapan entegre tesisler ve yüksek kapasiteli elektrik arklı ocaklar ile sağlanmaktadır. Elektrik ocaklı arklarla çalışan kuruluşlarda ham madde hurda ürünler ilken entegre tesislerde sıklıkla demir cevheri kullanılmaktadır.

Demir Çelik Sanayi Hakkında

Demir çelik sanayiinde yaşanan olumlu gelişmeler eşya sektörünü de olumlu yönde etkilemektedir. Demir ve çelikten yapılmış eşya ve malzemelerin söz konusu olduğu sektörlerde de bu yönde bir iyileşme gözlemlenmektedir. Demir çelik eşya sektöründe döküm ürünlerin önemli bir yeri vardır. Bu fabrikalarda milyonlarca kişi istihdam etmektedir. Demir çelik sektörü ülkemiz için insanlara önemli bir ekmek kapısı olmuştur. Yoğun emek ve mesai gerektiren bir sektör olmakla beraber kullanılan malzeme ve makineler de oldukça maliyetli ve son teknoloji ürünleridir.

Demir cevherinin yer altından çıkarılmasıyla beraber çeşitli işlemlerden geçmesinin yanında demir ve çeliği dökme, dövme, haddeleme gibi birçok yöntemle işlenmesiyle üretimin gerçekleştiği bir sektör olan demir çelik önemli bir geçim kaynağı olmaktadır. Ülkemizde ve dünyada milyonlarca insan bu alanda çalışmakta, geçimlerini sağlamaktadır. İnsanlar için önemli bir istihdam kaynağı olan demir çelik sanayi ülkemize ilk olarak 1925 yılında girmiştir. Kırıkkale’de kurulan fabrikada her türlü takım çelikleri, makine yapı çelikleri ve inşaat malzemeleri üretilmiştir. Bu kuruluştan sonra da 1935 yılında Karabük’te Demir Çelik Fabrikaları kurulmuştur. Bu fabrikanın Karabük’te kurulmuş olmasının nedeni, Karabük ilinin jeopolitik konumundan kaynaklanmaktadır. Birçok sektör için ham madde niteliğinde olan demir çelik sanayi ülkemizde yıllar geçtikçe gelişim göstermektedir. İnşaat sektörünün bugünkü nitelikli durumuna bakacak olduğumuzda, bu noktaya erişmesindeki en önemli etkenin demir çelik üretimindeki iyileşme olduğunu söyleyebiliriz.

Ülkemizde demir çelik adına ulusal sanayilerin bulunması oldukça önemlidir. Çünkü kendi ham madde üretimimizi sağlayamazsak dışarıya bağımlı oluruz. Dışarıdan ithal ettiğimiz ürünlerle eşya üretimini devam ettirmeye bağlı oluruz. Ancak ülkemizde firmamız başta olmak üzere demir çelik sanayiinde çalışan, faaliyet gösteren birçok firma bulunmakta. Bu nedenle kendi üretimimizi dışa bağımlı olmadan sağlıklı bir şekilde yürütebilmekteyiz. Ulusal sanayimizin en önemli ögelerinden biri olan demir çelik sektörü, ülkemizin kalkınmasını devam ettirecek potansiyel ve güce sahip olma niteliği gösteren bir sektördür. İthal demir cevheri yerine yerli demir cevheri politikası ile hareket ediyor, üretim aşamasında kendi ham maddelerimizi kullanmaya özen gösteriyoruz.

Demir Çelik Sanayi Neden Önemli

Demir çelik sanayisinin bu denli önemli olmasının nedeni, ilk olarak birçok sektöre ham madde sağlıyor oluşundandır. Otomotiv, tıp, eğlence sektörü, eğitim gibi akla gelebilecek çoğu sektörde eşya üretiminde bu ham maddelerin kullanılıyor olması söz konusudur. Türkiye’de en gelişmiş sektörlerden biri olan demir çelik sanayi endüstrinin durumunu iyileştirmek amaçlı teknolojik gelişmelere entegre bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Kullanılan ürünlerin son teknoloji olması ve kalite standartlarını sağlıyor olması bu sektör için oldukça önemlidir. Ağır sanayi alanına giren demir çelik güvenlik durumunun asla göz ardı edilmemesi gereken bir sektördür. Çalışanların güvenliğinin son kalite ekipmanlarla sağlanıyor olmasına özen gösteriyoruz.

Demir çelik sanayi çok eski zamanlardan beri toplumların kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Üretilen ürünlerin çeşitliliğini göz önünde bulundurursak, üretim sektörünün çekirdeği olma niteliği taşıdığını da söyleyebiliriz. Birçok sektörde girdi olarak kullanılan demir çelik ham maddesi dünyadaki gelişmelerden en çok etkilenen sektörlerden biri olma niteliğindedir. Bu sektör, demir çelik ürünlerinin kullanımının yaygınlaşması, her geçen gün üretim ve tüketiminin artıyor olması nedeniyle ülke ekonomisi için önemi gittikçe artan bir sektördür. Firmamız bünyesinde çalışanlarımızla beraber bu önemin hayatiliğini göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı devam ettiriyor, son kalite ürünlerle müşterilerimizin isteklerini gerçekleştiriyoruz.