Ekol Demir Çelik San. Tic. Anonim Şirketi
Sektörün Öncü Markası
Bizi Ara

Demir Çelik Sektöründe Geri Dönüşüm

Demir Çelik Sektöründe Geri Dönüşüm

Ekol Demir Çelik olarak 1998 yılından beri demir çelik sektörünün içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’deki demir çelik sektöründe, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ham madde temininden kaynaklanan üretimde %7,8 oranında azalışla karşı karşıya kalınmıştır. Bu doğal olarak talep arz dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. Yeni arayışlar içerisindeki krizde çözüm olarak demir çelik sektöründe geri dönüşüm birinci sıraya oturmaktadır. İthalat yapılan en önemli iki tedarikçi ülkenin savaşıyor konumunda olması Türkiye’de sadece vasıflı çelik üretimini değil, dış ticaret bağlantılarını ve ihracatı olumsuz yönde aşağıya çekmektedir.

Bu gelişmelerle birlikte ülkemize demir çelik sektöründe bir ham madde krizi yaşandığından söz edilebilir. Aşırı talepten dolayı meydana gelen belirsizlik ortamı, çelik üretiminde ham madde olarak kullanılan demir cevheri, kok kömürü ve hatta hurda malzemedeki fiyat artışlarına ve bununla beraber gerekli ya da gereksiz stoklamalara neden olmaktadır.

Metal üretiminde çeşitlilik ülkeler için gelişmişliğinin önemli bir göstergesidir. İnşaat, otomotiv ve makine sektörlerini destekleyen demir çelik sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğu gözden kaçırılmaması gereken bir gerçektir.

Demir çelik sektöründe geri dönüşüm üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmiştir. Böylelikle demir çelik sektöründeki ham madde bulamamaya dönük endişe ortamının sona erdirilmesi planlanmaktadır. Çelik bilindiği gibi Dünya üzerinde en çok geri dönüşümü yapılan üründür.

Hurdaların Kazanımı

Küresel olarak demir sektöründe rekabet gücümüzü ve karlılığımızı artırmak için hurda atıklarının geri kazanımıyla elde edilecek ham madde ihtiyacının ve üretiminin başarıya ulaşması iyi bir atık yönetimini gerektirmektedir. Çevre dostu geri dönüşüm ile ham madde temininde dışa bağımlılık oranımız ve maliyet azalacak, enerji tasarrufumuz ise artacaktır. Bu durum sektöre istediği nefesi aldırabilecektir.

Asıl önemli konu ham madde kaynağı ne olursa olsun asıl olan fabrikalarımızda vasıflı çelik üretimine geçmek olmalıdır. Demir çelik sektöründe geri dönüşüm ile hem atıkların çevre kirliliğine neden olmadan tekrardan sektöre kazanımına yönelik önemli bir adım atılmış olacak hem de hurdayı işleyerek ham madde kullanımında demir cevheri ithalatı daha kaliteli ve ekonomik bir seviyeye çıkartılabilecektir.

Alaşımlı çelik sektörüne, 2016 yılında yatırım yapan firmamızın yönetim kurulu başkanı Elif Tulay, sektörde öncü firmalardan biri olma hedefimizi ve durumu şu şekilde özetlemektedir:

“AB’nin demir çelik sektöründe kota düzenlemesine gitmesi AB ve ABD’ye olan çelik ihracatımıza önemli yönde fayda sağlayacaktır. Bu gelişme, farklı pazarlara gitme olanağı ile uzun vadede ticari yatırımlar yapmamızı kolaylaştıracaktır. Ham maddenin her cinsine kolaylıkla ulaşabileceğiz ve böylelikle ucuz çelik üretebileceğiz. Hedefimiz nitelikli çelik üretmektir.”

Elif Tulay; nitelikli çelik üretimiyle müşterilerimize yatırım yapma niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Böylelikle daha çok katma değerli ihracat yapılabileceği düşüncesindedir. Güven esaslı çalışan Ekol Demir Çelik sektörde nitelikli çelikle yer bulmak istemektedir.

Üretimde Geri Dönüşümün Kalitesi

Demir çelik sektöründe geri dönüşüm elde edilen ürün kalitesini düşürmemektedir. Hurda çeliğin kalitesi ne ise ürünün kalitesi odur. Dikkat edilmesi gereken hurdanın kalitesidir. Bugün çelik üretiminde hurdanın yeri %40 civarlarındadır. Bunu artırmak da planlarımız içinde yer almaktadır.

Geri dönüşüm süreci: Toplama, sıralama, işleme, eritme, arıtma, katılaştırma ve metal çubukların taşınması basamaklarını kapsamaktadır.

Ürünlerimizin kalitesini ve güvenilirliğini üretimimizin her safhasında yerinde test ederek tamamına garanti verebilmekteyiz. Savunma sanayi, otomotiv, inşaat, makine, mobilya, el aletleri, dişli, asansör ve kalıp sektöründeki seçkin müşterilerimize en kalite çeliği en ucuz verme amacındayız. Ekol Demir Çelik, her daim lokomotif sektörlerinden biri olan demir çelik sektöründe lider konumdaki bir firma olma hedefini sürdürmektedir.