Ekol Demir
Sektörün Öncü Markası
Bizi Ara

En İyi Demir Çelik Üretici Firmalar

En İyi Demir Çelik Üreticisi

Dünya çelik derneği tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılında dünya ham çelik üretimi 1.9 milyar ton seviyelerine yükselmiştir. Çin 2019 yılında yüzde 8,3 oranındaki artış sayesinde, tek başına ham çelik üretiminin yüzde 53'ünü eline alarak 996 milyon ton demir çelik üretimi gerçekleştirmiştir. diğer önemli üreticiler ise Hindistan ve Japonya olarak devam etmektedir. Geçtiğimiz yılın son aylarında üretimini arttırmaya devam eden İran, yılın tamamında yüzde otuz oranında bir artış göstererek 32 milyon ham çelik üreterek, 10. sırada yer almıştır.

En büyük 10 demir çelik üreticisi arasında 8. sırada yer alan Türkiye'nin ham çelik üretimi iç talepte görülen daralma ve koruma tedbirlerinin küresel çapta yarattığı olumsuzluklar nedeni ile yüzde 9,6 oranında bir azalış göstermiştir.

en-iyi-demir-celik-üreticisi

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonucunda demir çelik sektöründen birçok firma artış göstererek ilk yüzün içine girmeyi başarmıştır. İlk yüze giren demir çelik üremi yapan firmaları şu şekilde sıralayabiliriz.

-İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

-Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

-İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

-Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

-Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.

-Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.

-KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

-Kroman Çelik Sanayii A.Ş.

-Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

-Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.

-İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.

-Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş.

-Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

-Koç Metalurji A.Ş.

Demir Nedir ?

Metaller arasında en fazla kullanılan demir ve çelik, günlük yaşantımızda da her alanda karşımıza çıkmaktadır. bunun yanı sıra tarihte insanların demiri, altın, bakır ve gümüş gibi değerli madenlerden daha sonra kullanmaya başladıkları bilinmektedir. Günümüzde demir, sanayinin temel ham maddelerinden biridir ve ülke ekonomilerinin kalkınmasında önemli bir role sahiptir. Ülkelerin ekonomilerinde gelişmişlik göstergeleri, kişi başına düşen milli gelir ya da kişi başına belirlenen demir çelik tüketimi ile ölçülebilmektedir.

Geçmişte, aranan özelliklere sahip demir cevherleri, direk olarak ocaklarda yapılan üretim ile karşılanmıştır. Ancak sanayinin gelişmesi ve demire olan gereksinimin hızlı bir şekilde artması, düşük özellikli cevherlerinde değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.
Dünyadaki demir-çelik üretimi sıralamasında ülkemiz 1980 yıllarında 2.5 milyon ton ile 33. ve 1995 yılında 12.7 milyon ton ile 15. sırayı almaya hak kazanmıştır.. Bu seviye günümüzde artarak devam etmektedir. Dünyada bulunan demir rezervlerin büyük bir bölümü Avustralya, Kanada, Brezilya, Güney Afrika, İsveç, ABD, Peru, Çin, Hindistan, Liberya ve Rusya’da bulunmaktadır.

en-iyi-demir-celik-üreticisi-ekol-demir-celik

En İyi Demir Çelik Üreticilerinin, Ham Madde İşleme Aşamaları

1- Ana ham madde olan demir cevheri ve kömür tesislere gelir ve hazır şekilde bekletilir.

2- Ham maddelerin tesislere gelmesi ile birlikte üretim aşamaları başlamış olur. Kömür, hazırlanma süreci için fabrikalara, toz cevher ise yüksek fırınlarda kullanılmaya hazırlanmak üzere sinter fabrikasına gönderilir.

3- Kok fabrikası silosuna gerekli sistemler kullanılarak taşınan kömür, fırınlara aktarılarak yüksek sıcaklıkta ve oksijensiz ortamda koka dönüştürülür. Bu sayede yüksek fırınlarda kullanılan kok üretilmektedir.

4- Toz cevher, demirli baca tozları ve tulaf sinter fabrikalarında kullanılabilecek boyuta getirilmektedir. Demir çelik üretimi için hazırlanan ürün, bant sistemleri kullanılarak yüksek fırınlara gönderilir.

5- Yüksek fırınlarda sıvı ham demir üretilmektedir. Sıvı ham demir üretimi için demir cevheri, pelet, kok ve sinter girdi olarak kullanılmaktadır. Üretilen sıvı ham demir arıtma işlemi yapılarak, torpidolara toplanmaktadır.

6-Toplanan sıvı ham demirin, kükürdü temizlenir ve daha sonra üretime girmek üzere çelikhaneye gönderilir. Çelikhane'de, sıvı ham demir çeşitli işlemlerden geçirilerek sıvı çeliğe dönüştürülmektedir.

7- Üretilen sıvı çeliklere döküm tesislerinde şekil verilir ve bu sayede bobin ve levhalar üretilir.

8- Sıcak haddehanelerde üretilen bobinler, soğutulur ve müşterilerin talebine göre hazırlanarak sevk edilir.